Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] Người đua diều – Khaled Hosseini

Vì cậu cả ngàn lần rồi.
– Người đua diều môi hẻ –

May 23, 2015 · Leave a comment

[Book] Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini

“Không ai có thể đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng,

Hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng.”

March 21, 2015 · 2 Comments

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com