Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Short stories ] Samsa in love vs The metamorphosis

Bài viết đề cập tới hai truyện ngắn mang tên Samsa in love của Haruki Murakami (tại đây) và The metamorphosis (tên Tiếng Việt: Hóa thân) của Franz Kafka. Nếu … Continue reading

April 12, 2015 · 2 Comments

Không nên đọc trước review?

Sau một thời gian đọc kha khá truyện thì tôi đưa ra một kết luận là không nên đọc review trước khi đọc truyện. Thứ nhất, nếu đọc những bài … Continue reading

March 19, 2015 · 3 Comments

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com