Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book Review] Sự liều lĩnh vĩ đại – Một cách nhìn mới về sự tổn thương và hổ thẹn

“…không ai nỗ lực mà không mắc sai lầm hay vấp váp; nhưng đó mới là người thực sự gắng sức làm điều gì đó; người biết thế nào là nhiệt huyết cháy bòng, hy sinh một cách vĩ đại;…người mà trong trường hợp tốt nhất, cuối cùng cũng sẽ chạm tay được vào ánh hào quang của chiến công hiển hách và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu thất bại, thì chí ít họ cũng thất bại khi đang liều lĩnh một cách vĩ đại…”
– Người lính trên trận địa – Theodore Roosevelt

Advertisements
October 8, 2015 · 6 Comments

[Book] Norwegian Wood by Haruki Murakami

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”

February 24, 2015 · 4 Comments

[Book Review] Im lặng: Sức mạnh của người hướng nội trong một thế giới không bao giờ có thể lặng im

Introverts, in contrast, may have strong social skills and enjoy parties and business meetings, but after a while wish they were home in their pajamas. They prefer to devote their social energies to close friends, colleagues, and family. They listen more than they talk, think before they speak, and often feel as if they express themselves better in writing than in conversation. They tend to dislike conflict. Many have a horror of small talk, but enjoy deep discussions.”

February 2, 2015 · 10 Comments

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com