Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Sách đọc tháng tư

– Phi lý trí
– Của chuột và người
– Ritahayworth and shawshank redemption
– Pinball 1973
– Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Eward Tulane
– Watership Down
– Paper Towns
– Sương khói quê nhà
– The stranger
– Ngầm

Advertisements
May 7, 2016 · Leave a comment

[Book] Cuộc săn cừu hoang & Nhảy nhảy nhảy- Haruki Murakami

Hình như lâu rồi tôi không viết về mấy cuốn truyện của bác Haruki Murakami, phải gần hai tháng chứ không ít, không phải vì tôi không còn đọc nữa, … Continue reading

July 5, 2015 · 1 Comment

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com