Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Những khoảng thời gian đầu tiên hay những lần đầu tiên

Bạn chống chếnh với những lần đầu tiên, say đắm với những trải nghiệm đầu tiên, vì bạn còn trẻ, và bạn đang sống đúng với giai đoạn ấy của cuộc đời mình!

Advertisements
November 15, 2015 · 1 Comment

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com