Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Books read on October

As usual, I make a recap for a month reading.
I truly enjoyed all of books I read on October!

Advertisements
November 1, 2015 · 8 Comments

[Book Review] Sự liều lĩnh vĩ đại – Một cách nhìn mới về sự tổn thương và hổ thẹn

“…không ai nỗ lực mà không mắc sai lầm hay vấp váp; nhưng đó mới là người thực sự gắng sức làm điều gì đó; người biết thế nào là nhiệt huyết cháy bòng, hy sinh một cách vĩ đại;…người mà trong trường hợp tốt nhất, cuối cùng cũng sẽ chạm tay được vào ánh hào quang của chiến công hiển hách và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu thất bại, thì chí ít họ cũng thất bại khi đang liều lĩnh một cách vĩ đại…”
– Người lính trên trận địa – Theodore Roosevelt

October 8, 2015 · 6 Comments

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com