Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Hội sách TP HCM 2016

Cứ hai năm một lần, hội sách TP Hồ Chí Minh lại được tổ chức với quy mô rất lớn, quy tụ rất nhiều nhà xuất bản, phát hành, nhà … Continue reading

March 27, 2016 · 3 Comments

[Tips] Để tập trung đọc sách mỗi ngày

Stay away from your smartphone and stay focused on your books 🙂

January 15, 2016 · 4 Comments

Sài Gòn, mua sách ở đâu?

1. Nhà sách Hà Nội
2. Nhà sách Cá chép
3. Nhà sách Fahasha Tân Định
4. Đường sách Nguyễn Văn Bình

September 13, 2015 · 2 Comments

[Tips] Reading tips for non native English speakers

Enjoy words as well as new language in your own style by developing your own habits.
– matt – 2015

February 20, 2015 · 4 Comments

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com